Renmedia zarządzanie i utrzymanie nieruchomości użyteczności publicznej.

Zarządzanie oraz utrzymanie nieruchomości. Kubaturowych oraz  drogowych bez względu na ich położenie.

Zarządzanie i administracja nieruchomościami: 

 • obsługa techniczna (przeglądy nieruchomości, instalacji, systemów ppoż.)
 • kotłowni (przeglądy eksploatacyjne)
 • oczyszczalni ścieków (przeglądy wymagane przez DTR oraz pozwolenia wodno-prawne)
 • Książka Obiektu Budowlanego – prowadzenie wymaganej dokumentacji,
 • Place zabaw - przegląd i naprawa  

Obsługa i konserwacja urządzeń i instalacji:

 • Instalacje C. O
 • zasilanie awaryjne - agregaty prądotwórcze
 • kontrola dostępu, (domofony, bramy, szlabany)

Zarządzenie i utrzymanie nieruchomości place zabaw

Utrzymanie nieruchomości:

 • prace porządkowe
 • zimowe utrzymanie dachów, chodników, parkingów, dróg
 • koszenie terenów zielonych, pielęgnacja zieleni, nasadzenia 

Administracja nieruchomości:

Nadzór nad zawartymi umowami przez wspólnoty mieszkaniowe w zakresie powyższych czynności.