Oznakowanie parkingów poziome i pionowe

Wykonujemy oznakowanie poziome nowe i odnawiamy stare zarówno na drogach jak i parkingach. Oznakowanie Parkingów jest zawsze indywidualnym podejsciem ze względu na powierzchnie parkingowe, dlatego niezmiernie ważnym elementem jest odpowiednie zwymiarowanie i trasowanie.