Oznakowanie Poziome Białe

Oznakowanie Poziome Autostradowa Obwodnica Poznania

Oznakowanie poziome białe stosuje się w celu zwiększenia bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz bezpeiczeństwa innych

osób znajdujących się na drodze oraz zapewnienia płynności ruchu drogowego.

Oznakowanie poziome białem może występować na jezdni w połączeniu z oznakowaniem pionowym jak i samodzielnie.

Poprzez zastosowanie oznakowania poziomego kierujący pojazdem informowany jest o przyjętym sposobie kierowania ruchu,

nawet wówczas gdy zastosowane oznakowanie innego rodzaju jest niewystarczające lub niemożliwe.