Stalowe schody skarpowe

Schody skarpowe

Remont drogi czesto wiąże się, nie tylko z problemem nawierzchni, odwodnienia, ale coraz częściej problemem jest hałas emitowany przez potok pojazdów.

Jeśli droga podlega przebudowie często dodawane są nowe ekrany akustyczne, których rozbudowa wymusza zapewnienie  warunków bezpieczeństwa, do których niewątpliwie jako najważniejszą należy zaliczyć drogę ewakuacji.

Podczas rozbudowy autostradowej obwodnicy Poznania, doszło do sytuacji, gdzie pogodzenie wielu branży drogowych prowadzących prace pod ruchem było bardzo skomplikowane. Podjęto decyzję o zmianie technologi gdzie tradycyjne betonowe schody skarpowe zastąpione zostały przez stalowe schody skarpowe. Dzieki czmu nie było konieczności prowadzenia dodatkowych prac ziemnych na skarpach nasypu drogi oraz pozwoliło na bezkolizyjną i szybką rozbudowę ekranów akustycznych, które w tym przypadku były priorytetem.

Tradycyjne schody skarpowe w tym przypadku, musiały by zostać dodatkowo wyniesione w nasypie co powodowało konieczność dodatkowych robót ziemnych, a przy późniejszym utrzymaniu skarp mogło by powodować problemy z rozmyciem skarpy czy samym utrzymaniem, podczas koszenia traw. Zmiana na stalowe schody skarpowe nie wymusiła konieczności przebudowy stabilnych skarp nasypu.