Zabezpieczenie robót drogowych

Bezpieczeństwo podczas robót drogowych.
Tymczasowa Organizacja Ruchu Drogowego jest wymagana każdorazowo przy prowadzeniu robót w pasie drogowym. Organizacja taka powinna być zaopiniowana przez Policję i zatwierdzona przez zarządcę drogi, jej wprowadzenie odbywa się na podstawie zgłoszenia do zarządcy drogi 7 dni przed ropzoczęciem robót. 

Po wprowadzeniu TOR należy uzusykać odbiór i potwierdzenie prawidłowego wykonania, organizacji tymczasowej, przez zarządzającego drogą. 

Chcesz wiedzieć więcej wyślij Zapytanie  kontakt tutaj: Roboty drogowe