Bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Działalność firmy to głównie roboty przygotowawcze i wykończeniowe projektów drogowych. Zajmujemy się kompleksową obsługą projektów od wykonania i zatwierdzenia, projektów Tymczasowej Organizacji Ruchu, po jej wdrożenie i obsługę podczas prowadzonych prac. Firma zajmujesię również wykonawstwem w zakresie robót drogowych, utrzymania dróg. Dzięki wieloletniej współpracy z wieloma firmami branży drogowej Renmedia to firma podejmująca wyzwania w zakresie:

  • Montaż oznakowania pionowego.
  • Montaż i demontaż barier drogowych stalowych oraz betonowych.
  • Wykonanie oznakowania poziomego cienko i grubowarstwowego.
  • Brukarka, roboty utrzymania odwodnienia drogowego.
  • Roboty ziemne, odhumusowanie i humusowanie.
  • Profilowanie skarp i rowów.
  • Układanie geowłókniny, maty erozyjne.
  • Rekultywacja terenów po budowie.
  • Wykonanie i pielęgnacja terenów zielonych i nasadzeń.

Powyższe zadania to tylko część prac jakim z łatwością możemy sprostać. Jeśli mają Państwo jakieś pytania zapraszam do kontaktu.

Oznakowanie Poziome Obwodnica Poznania Autostrada A2