Realizacja Schody skarpowe Autostradowa Obwodnica Poznania Autostrada A2, rozbudowa obwodnicy Trzeci Pas.