Wykonanie oznakowania poziomego autostrada A2 obwodnica autostradowa Poznań.