Wykonanie oznakowania poziomego na parkingu podziemnym, 12 000 m2 powierzchni na dwóch poziomach parkingu kompleksu biurowego.